Zarząd Banku

 

Rada Nadzorcza

  • Cezary Kocik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Frank Bock - Członek Rady Nadzorczej
  • Andreas Boeger - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Fast - Członek Rady Nadzorczej
  • Paweł Graniewski - Członek Rady Nadzorczej
  • Michał Popiołek - Członek Rady Nadzorczej
  • Mariusz Tokarski - Członek Rady Nadzorczej