Zarząd Banku

 

Rada Nadzorcza

  • Cezary Kocik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Christoph Heins - członek Rady Nadzorczej
  • Michał Popiołek - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub  Fast - Członek Rady Nadzorczej
  • Mariusz Tokarski - Członek Rady Nadzorczej