Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1724) od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje nowa wyższa kwota gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla depozytów bankowych.
Wynosi ona obecnie równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, zamiast dotychczasowych 50.000 euro (w 100%).

 

pdf Gwarancje BFG

 

Procedura składania i zasady rozpatrywania reklamacji przez mBank Hipoteczny S.A.

 pdf Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów detalicznych. 144KB

 pdf Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów korporacyjnych. 119KB

 

 

 

Dane osobowe

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez mBank Hipoteczny S.A. dostępny jest w siedzibie Administratora Danych w Warszawie, Al. Lecha Kaczyńskiego 26.