Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1724) od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje nowa wyższa kwota gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla depozytów bankowych.
Wynosi ona obecnie równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, zamiast dotychczasowych 50.000 euro (w 100%).

 

pdf Gwarancje BFG

 

Informacje wymagane prawem bankowym

Informacje wymagane prawem bankowym, o których mowa w art. 111 i 111a Ustawy Prawo bankowe oraz art. 38b Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (określane jako informacje wymagane prawem bankowym).

 

 

Procedura składania i zasady rozpatrywania reklamacji przez mBank Hipoteczny S.A.

 pdf Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów detalicznych. 144KB

 pdf Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów korporacyjnych. 119KB