Kredyt komercyjny.

Z nami zrealizujesz swoje wizje 
 

Podmiotom gospodarczym oferujemy atrakcyjne formy finansowania

 • obiektów biurowych
 • powierzchni handlowych i magazynowych
 • centrów logistycznych i usługowych
 • hoteli
 • innych nieruchomości użytkowych

Przeznaczenie kredytu:

 • realizacja nowych inwestycji
 • zakup nieruchomości
 • refinansowanie gotowych obiektów - spłata zaciągniętych kredytów lub uwolnienie środków własnych zainwestowanych w realizację przedsięwzięcia
 

Podstawowe warunki

 • Okres kredytowania – do 20 lat
 • Waluta kredytu - EUR, PLN
 • Wkład własny - minimum 20% całkowitych kosztów inwestycji

Podstawowe zabezpieczenia kredytu:

 • Hipoteka z najwyższym pierwszeństwem, ustanowiona na rzecz Banku na prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego
 • Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce celowej
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania wystawianej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Bank
 • Cesja należności z umów najmu dotycząca powierzchni w obiekcie będącym przedmiotem kredytowania
 • Pełnomocnictwo do rachunku spółki celowej
 • Blokada środków pieniężnych na rachunku Rezerwy Obsługi Długu w wysokości uzgodnionej z Bankiem

 

Finansowanie projektów komercyjnych z powołaniem spółki celowej redukuje ryzyko kredytowe i inwestycyjne.

Spółka celowa - specjalnie powołana struktura, dedykowana do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Jest właścicielem i administratorem finansowanej nieruchomości, a zakres jej działania ogranicza się do czynności, związanych z jej posiadaniem i zarządzaniem. Formuła ta redukuje ryzyko zarówno po stronie banku, jak i kredytobiorcy.

Jej główne korzyści to:

 • oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem od przepływów związanych z innymi projektami
 • pozabilansowy charakter zadłużenia spółki celowej z punktu widzenia jej udziałowców
 • wyższy poziom dźwigni finansowej w finansowaniu przedsięwzięcia
 • wyższy poziom bezpieczeństwa prawnego – upadłość spółki celowej nie oznacza upadłości jej udziałowców
 • elastyczność warunków korzystania z zewnętrznych środków finansowych
 

5 kroków do kredytu

Krok 1 - Spotkanie z Doradcą Kredytowym
W trakcie pierwszego spotkania Doradca będzie starał się uzyskać wszystkie niezbędne informacje, dotyczące Kredytobiorcy i projektu, stanowiącego przedmiot finansowania.


Krok 2 - Przygotowanie niezbędnych dokumentów
Aby podjąć decyzję o finansowaniu, Bank musi uzyskać pełny obraz sytuacji kredytowanego projektu, dlatego przed złożeniem wniosku Doradca poprosi o - dokumenty dotyczące stanu prawnego i technicznego nieruchomości, dokumenty dotyczące najemców budynku oraz Kredytobiorcy.

 

Krok 3 - Kompleksowa analiza projektu przez Bank
Po otrzymaniu kompletu dokumentów Bank przeprowadza wycenę nieruchomości oraz „due-dilligence” - analizę struktury prawno-finansowej projektu. Na podstawie ich wyników oraz analizy załączonej dokumentacji Doradca przygotowuje wstępną propozycję finansowania.


Krok 4 - Złożenie wniosku kredytowego
Wniosek kredytowy zawiera wszystkie niezbędne informacje - warunki kredytu i jego wypłaty, zabezpieczenia, informacje dotyczące nieruchomości i Kredytobiorcy.


Krok 5 - Podpisanie umowy kredytowej i wypłata kredytu
Po akceptacji ostatecznych warunków przez obie strony następuje podpisanie umowy kredytowej oraz umów dotyczących zabezpieczeń. Spełnienie warunków zawartych w umowie umożliwia wypłatę kredytu przez Bank.

Projekty komercyjne

   

Warsaw Trade Center

Miasto: Warszawa

Nowoczesny budynek biurowy klasy A, należący do warszawskich wysokościowców.

   

Warsaw Financial Center

Miasto: Warszawa

Nowoczesny budynek biurowy klasy A w biznesowym centrum miasta.

   

Hotel Monopol

Miasto: Katowice

Stylowy obiekt hotelowy o wysokim standardzie położony w centrum stolicy Śląska.

   

Centrum Biznesu Magdalena

Miasto: Wrocław

Budynek biurowy o nowoczesnej architekturze wpisany w staromiejskie otoczenie Wrocławia.

   

Forum 76

Miasto: Łódź

Nowopowstały, atrakcyjnie położony kompleks biurowy klasy A, z licznymi udogodnieniami np. ogrodem na dachu pod którym kryje się 12 000 mkw nowoczesnej powierzchni użytkowej.

   

Hotel Dorint - Wratislawia Center

Miasto: Wrocław

Nowoczesny budynek hotelowo-usługowy, położony na wrocławskim Starym Mieście.

   

Business Renaissance Center

Miasto: Wrocław

Budynek biurowo-usługowy o niepowtarzalnej architekturze, położony na wrocławskim Starym Mieście.