Stopy dla Zamkniętych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych

Stopy referencyjne 6M WIBOR dla Zamkniętych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych

Okres Stopa
2016-07-01 – 2016-12-31 1,79%
2016-01-01 – 2016-06-30 1,77%
2015-07-01 – 2015-12-31 1,79%
2015-01-01 – 2015-06-30 2,05%
2014-07-01 – 2014-12-31 2,69%
2014-01-01 – 2014-06-30 2,72%
2013-07-01 – 2013-12-31 2,71%
2013-01-01 – 2013-06-30 4,08%
2012-07-17 – 2012-12-31 5,14%