na temat Aktualności                                               

Aktualności                                               

 

2019-11-12 mBank Hipoteczny z sukcesem uplasował na eurorynku drugą serię hipotecznych listów zastawnych o wartości 300 mln euro z terminem zapadalności we wrześniu 2025r.

  

Emisja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. W trakcie budowy księgi popytu zebrano zapisy na kwotę ponad 1 miliard euro od ponad 70 inwestorów „real money” (tj. fundusze inwestycyjne i emerytalne).

Finalna wycena (re-offer spread) na poziomie Mid-Swap +43pb mieściła się w szacowanym zakresie wartości godziwej. Dla wyemitowanej serii został ustalony stały kupon w wysokości 0,242%. Jest to jeden z najniższych poziomów osiągniętych przez emitentów papierów dłużnych z Polski.

 

 

Więcej

 

 

Kursy spłat kredytów
na dzień: 2020-01-20

EUR 4.3035
USD 3.8566
Więcej