Od czasu pierwszej powojennej emisji listów zastawnych na polskim rynku w 2000 roku mBank Hipoteczny pozostaje jednym z największych krajowych emitentów tego typu papierów dłużnych.

 

Od ponad 20 lat mBank Hipoteczny odgrywa wiodącą rolę na rynku listów zastawnych oraz wyznacza najwyższe standardy i tworzy praktyki rynkowe w obszarze bankowości hipotecznej, m. in. biorąc aktywny udział w grupach roboczych lub konsultując z instytucjami państwowymi zmiany prawa regulującego działalność banków hipotecznych w kierunku umożliwiającym ich bardziej dynamiczny rozwój. 

 

Potwierdzeniem pionierskiej i strategicznej roli w wyznaczaniu trendów dla bankowości hipotecznej w Polsce, a także dużym przełomem w działalności samego banku było wdrożenie nowatorskiego modelu współpracy banku hipotecznego z macierzystym bankiem uniwersalnym w zakresie budowy portfela hipotecznych kredytów detalicznych i refinansowania go emisjami listów zastawnych.

 

Kolejne milowe kroki w historii mBanku Hipotecznego to uplasowanie na rynku listów zastawnych o najdłuższym terminie do zapadalności, pierwszej emisji listów na stałą stopę procentową na polskim rynku, pozyskanie 1 miliarda PLN w drodze emisji hipotecznych listów zastawnych oraz przeprowadzenie pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych w oparciu o zagraniczny program emisji.

 

mBank Hipoteczny jest drugim co do wielkości emitentem listów zastawnych w Polsce. 

 

Więcej o rozwoju, sytuacji finansowej i planach emisyjnych mBanku Hipotecznego w Prezentacji inwestorskiej oraz Aktualnościach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze osiągnięcia

  • Pierwsza licencja dla banku hipotecznego w Polsce
  • Pierwsza powojenna emisja hipotecznych listów zastawnych
  • Pierwsza emisja publicznych listów zastawnych w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Pionierski model transferu wierzytelności z banku uniwersalnego do banku hipotecznego
  • Emisja listów o najdłuższym terminie zapadalności na polskim rynku (15 lat)
  • Pierwsza na polskim rynku emisja listów zastawnych na stałą stopę procentową 
  • Największa emisja hipotecznych listów zastawnych w PLN (1 miliard PLN)
  • Emisja listów zastawnych w PLN o najdłuższym terminie zapadalności na polskim rynku (10 lat) 
  • Inauguracyjna emisja 300 milionów EUR z Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych