RODO

 
 

Ogólna informacja o RODO

Od 25 maja 2018 roku w Polsce stosowane jest Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych, określane w skrócie jako RODO. RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych.

Wobec powyższego mBank Hipoteczny S.A. przedstawia, wymagane Rozporządzeniem, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Informacje zostały pogrupowane na obszary, aby ułatwić odnalezienie dokumentów adresowanych do poszczególnych grup osób, których dane przetwarzamy jako administrator.

 

Umieszczamy też klauzulę informacyjną Biura Informacji Kredytowej S.A. jako administratora danych. Dokument ten skierowany jest do klientów indywidualnych.

 

Przepisy RODO nie wymagają od osób, których danymi administruje mBank Hipoteczny, podjęcia jakichkolwiek działań. Wystarczy, że zapoznają się Państwo z dokumentacją, którą przygotowaliśmy i umieściliśmy poniżej.

 

 

Klienci indywidualni obsługiwani przez mBank S.A.

Jeśli są Państwo klientami mBanku Hipotecznego obsługiwanymi przez mBank* prosimy o zapoznanie się z pakietem informacji na stronie mBanku pod adresem internetowym: https://www.mbank.pl/rodo/dla-klientow-mbanku-hipotecznego/

 

*kredyty hipoteczne udzielone po 1 września 2013 r. lub przeniesione z mBanku w drodze cesji wierzytelności

 

 

Klienci indywidulani nieobsługiwani przez mBank

Jeśli są Państwo klientami, którym udzieliliśmy kredytów hipotecznych przed 1 września 2013r. prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

pdf Pakiet RODO dla klientów mBanku Hipotecznego (klienci nieobsługiwani przez mBank).pdf

 

Osoby fizyczne powiązane z przedsiębiorcami – klientami mBanku Hipotecznego

Jeśli są Państwo osobami powiązanymi z podmiotami gospodarczymi, które są naszymi klientami prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W szczególności informacje przeznaczone są dla reprezentantów (tj. członków zarządu, prokurentów, pełnomocników) naszych klientów korporacyjnych oraz dla osób ustanawiających zabezpieczenia kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym.

 

pdf Pakiet RODO dla osób reprezentujących klientów korporacyjnych.pdf

pdf Pakiet RODO dla osób ustanawiających zabezpieczenia.pdf

 

Osoby fizyczne powiązane z kredytami JST

Jeśli są Państwo osobami powiązanymi z kredytami dla jednostek samorządu terytorialnego (JST), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

W szczególności informacje przeznaczone są dla osób:

  • reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego (będące kredytobiorcami lub poręczycielami kredytów udzielonych spółkom prawa handlowego oraz SPZOZ),
  • osób reprezentujących spółki prawa handlowego (będące kredytobiorcami kredytów poręczanych przez JST),
  • osób repezentujących SPZOZ (będące kredytobiorcami kredytów poręczanych przez JST,
  • a także osób wskazanych do kontaktu przez te podmioty.

 

pdf Pakiet RODO dla osób powiązanych z kredytami JST.pdf

 

Kontrahenci mBanku Hipotecznego

Jeśli są Państwo naszymi kontrahentami będącymi osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

 

pdf Pakiet RODO dla kontrahentów mBanku Hipotecznego.pdf

 

Pracownicy mBanku Hipotecznego

Jeśli są Państwo naszymi pracownikami, byłymi pracownikami lub kandydatami do pracy w mBanku Hipotecznym prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją

 

pdf Pakiet RODO dla pracowników mBanku Hipotecznego.pdf

 

Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Jeśli są Państwo naszymi klientami indywidualnymi prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją Biura Informacji Kredytowej

 

pdf Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej.pdf