Warszawa, 23 lutego 2011 roku - Wstępne wyniki Banku za 2010 rok oraz informacja od podmiotu powiązanego -

informacja poufna

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie - informacje poufne

mBank Hipoteczny S.A. informuje, że według wstępnych szacunków suma bilansowa Banku na koniec 2010 roku wyniosła 4 100 mln PLN, a zysk brutto osiągnął poziom 37,8 mln PLN. 


Jednocześnie mBank Hipoteczny S.A. podaje do wiadomości, że 22 lutego br Commerzbank AG poinformował Bank o wygaśnięciu z końcem marca br. listu patronackiego (Patronatserklaerung) dla mBanku Hipotecznego S.A. 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Warszawa, 12 lipca 2010 roku - Wstępne wyniki finansowe Banku za pierwsze półrocze 2010 roku -

informacja poufna

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
 
mBank Hipoteczny S.A. (wcześniej BRE Bank Hipoteczny S.A.) informuje o wstępnych wynikach finansowych Banku za pierwsze półrocze 2010 roku. Wyniki Banku stanowią załącznik do niniejszej informacji.


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


 Wstępne wyniki BRE Banku Hipotecznego za I półrocze 2010 roku