Listy zastawne

Bezpieczna inwestycja kapitałowa

 
 

Czym jest list zastawny

To papier dłużny emitowany wyłącznie przez banki hipoteczne, którego podstawę emisji i zabezpieczenie stanowią udzielone kredyty, wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

  • hipoteczne listy zastawne - zabezpieczone są wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych
  • publiczne listy zastawne - zabezpieczone są wierzytelnościami z tytułu kredytów udzielonych lub poręczonych przez sektor publiczny