mBank Hipoteczny jest najdłużej działającym bankiem hipotecznym w Polsce

 

Jesteśmy najdłużej działającym bankiem hipotecznym w Polsce oraz wieloletnim emitentem listów zastawnych. Posiadamy renomę nie tylko na rynku krajowym, ale również zagranicznym.

 

Należymy do Grupy mBanku i jako jedyny podmiot w Grupie mamy uprawnienia do emisji listów zastawnych. Dzięki temu zapewniamy stabilne i długoterminowe finansowanie dla kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. W tym celu emitujemy listy zastawne zarówno na krajowym, jak i na zagranicznym rynku kapitałowym.

 

Naszą działalność emisyjną rozwijamy w oparciu o portfel kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych, który budujemy w ścisłej współpracy z mBankiem. Dzięki takiemu modelowi łączymy wieloletnie doświadczenie i kompetencje specjalistycznego banku hipotecznego z infrastrukturą i zasobami komercyjnego banku uniwersalnego. W ten sposób możemy maksymalizować synergię oraz efektywność kosztową w ramach grupy kapitałowej mBanku. 

 

Naszą misją jest zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa emitowanych listów zastawnych. Wspieramy również rozwój atrakcyjnych i nowoczesnych form finansowania nieruchomości oferowanych przez Grupę mBanku.

 

Jedynym akcjonariuszem mBanku Hipotecznego jest mBank, w którym większość udziałów należy do inwestora strategicznego - spółki Commerzbank.

 

  

                 

Dane kontaktowe

 

mBank Hipoteczny S.A.
Ul. Prosta 18
00-850 Warszawa

tel. +48 662 169 775

kontakt@mhipoteczny.pl

 

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa nr 1005

00-001 Warszawa 1


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 220.000.000 zł

opłacony w całości

 

KRS: 0000003753
NIP: 526-23-16-250
REGON: 014953634

Kod SWIFT/BIC: RHBHPLPW

FATCA-GIIN: T2B1ED-00001-ME-616

EMIR-LEI: 259400BX0JB4WFBARF57