Emisje obligacji własnych

 

W dniu 7 września 2010 roku mBank Hipoteczny otworzył niepubliczny Program Emisji Obligacji, w ramach którego przewiduje wielokrotne emisje niezabezpieczonych obligacji kuponowych lub zerokuponowych, nominowanych w złotych. 

 

Najważniejsze informacje o Programie Emisji Obligacji:

  • data otwarcia Programu: 7 września 2010 roku
  • maksymalna wartość Programu: 1.200.000.000 złotych
  • maksymalny termin wykupu emitowanych Obligacji: 31 grudnia 2030 roku 
  • organizatora emisji, pełnomocnik ds. sprzedaży oraz depozytariusz: mBank S.A.

 

Obligacje własne są wykorzystywane przez mBank Hipoteczny jako źródło finansowania pomostowego do czasu emisji kolejnych serii listów zastawnych.

                                                            

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi propozycji nabycia Obligacji (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) ani oferty publicznej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

Kontakt dla inwestorów
w sprawie sprzedaży obligacji mBanku Hipotecznego

 

mBank S.A.

Departament Klientów Instytucjonalnych    
tel. +48 22 829 02 51