Nowe wygodne stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego

 

Masz kredyt hipoteczny? Zgłoś chęć zmiany oprocentowania (ze zmiennego na stałe przez 5 lat). Twoja rata nie zmieni się przez 5 lat, z powodu zmiany stóp procentowych.

 

Jak to działa?

 • Zgłaszasz chęć zmiany oprocentowania
 • Porównujesz koszty i wysokość spłacanych rat dla zmiennego oprocentowania i okresowo stałego
 • Jeśli decydujesz się na okresowo stałe oprocentowanie, podpisujesz aneks do umowy
 • Spłacasz wygodnie raty

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

 

Oprocentowanie kredytu zależy od wysokości stawki referencyjnej WIBOR:

 • Jeśli stawka referencyjna rośnie, rata Twojego kredytu również rośnie
 • Jeśli stawka referencyjna maleje, rata Twojego kredytu zmniejsza się

 

Umowa kredytu określa stawkę wg jakiej liczymy Twoje oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie stałe przez okres 5 lat nie zmienia się, jeśli rośnie lub spada stawka referencyjna.

W tym czasie rata Twojego kredytu jest stała.

 • Jeśli wybierzesz oprocentowanie stałe, dopiero po 5 latach będziesz mógł wrócić do oprocentowania zmiennego.
 • Z oprocentowaniem stałym nie ponosisz ryzyka zmiennych stóp procentowych, Twoja rata jest stała przez 5 lat. Masz pewność, że w tym czasie Twoja rata nie zmieni się z powodu zmiany stawek referencyjnych.
 • Twoja rata po 5 latach może znacznie różnić się od tej spłacanej dzisiaj. Zależeć to będzie od aktualnych wysokości stóp procentowych.
 • Jeżeli po 5 latach będziesz chciał kontynuować spłatę wg zmiennego oprocentowania, Twoja rata będzie zależała od aktualnej wysokości stawki referencyjnej. Jeśli po 5 latach będziesz chciał spłacać kredyt wg stałego oprocentowania, bank zaproponuje Ci nową stawkę stałego oprocentowania. Twoja rata także może się różnić, być niższa lub wyższa od tej spłacanej w pierwszym 5-letnim okresie.

 

Co się dzieje z moim oprocentowaniem stałym po 5 latach?

 

Nie musisz się martwić. Na 2 miesiące przed upływem 5 lat, zaproponujemy Ci nowe oprocentowanie stałe na kolejny 5 letni okres lub dłuższy.

Jeśli zdecydujesz się na nie, podpiszesz aneks do umowy. Jeżeli nie zdecydujesz się na nie, będziesz spłacał kredyt wg oprocentowania zmiennego określonego w umowie kredytu.

Oprocentowanie zmienne składać się będzie ze stawki referencyjnej WIBOR (aktualnej na dzień zmiany) i marży banku.

Ważne informacje dotyczące obsługi umowy kredytu hipotecznego

 • Jeśli chcesz zmienić warunki umowy kredytu,
 • Jeśli chcesz dokonać rozliczenia kredytu,
 • Jeśli chcesz uzyskać informację w zakresie salda kredytu,
 • Masz inne pytania/wnioski związane z obsługą Twojego kredytu,

 napisz do nas: monitoring_mbh@mhipoteczny.pl.

 

 • Wiadomość powinieneś wysłać z adresu mailowego, który jest zarejestrowany w naszym systemie
 • W temacie maila podaj numer umowy kredytowej, której dotyczy korespondencja.
 • Jeśli wysyłasz mail z innego adresu, dołącz skan wniosku z podpisem zgodnym ze wzorem podpisu z umowy kredytowej.
 • Jeżeli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, wyślemy Ci list/mail lub zadzwonimy do Ciebie.

 

Jeśli chcesz dostarczyć nam aktualną polisę (ubezpieczenie nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu), wyślij jej oryginał na adres: 

 

mBank Hipoteczny S.A.

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa

 

Gdy sprawdzimy polisę, odeślemy ją na adres, który jest zarejestrowany w naszym systemie.

Jeśli chcesz złożyć reklamację w mBanku Hipotecznym zajrzyj do zakładki Strefa klienta/reklamacje.

Ważne informacje dotyczące ustawowych wakacji kredytowych

 

Masz kredyt hipoteczny w polskich złotych udzielony przez mBank Hipoteczny S.A. przed 1 września 2013 r. i chcesz korzystać z tzw. wakacji kredytowych? Od dnia 15 maja br. udostępnimy naszym klientom wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

Jak możesz złożyć wniosek: 

Wypełnij wniosek i prześlij na skrzynkę mailową: monitoring_mbh@mhipoteczny.pl. Wniosek uznamy za skuteczny już z chwilą wpływu wiadomości mailowej, a jedynie w celu potwierdzenia autentyczności wniosku poprosimy Cię o przesłanie oryginału podpisanego wniosku listem zwykłym na adres:

 

mBank Hipoteczny S.A.

ul. Prosta 18

00-850 Warszawa


Kalendarz
Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2024 – w wymiarze dwóch miesięcy,
 • od 1 września 2024 do 31 grudnia 2024 roku – w wymiarze dwóch miesięcy.


Pamiętaj!
Na wniosku możesz zaznaczyć  wybrane przez Ciebie miesiące danego okresu (zgodnie z limitem w danym okresie). Dla każdego miesiąca możesz też złożyć oddzielny wniosek.

Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To oznacza, że kredyt, który chcesz zawiesić musi dotyczyć nieruchomości, w której mieszkasz,
 • kredyt musi być w polskich złotych,
 • wartość udzielonego kredytu nie przekracza 1 200 000 zł oraz:
 1. 1) średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (raty do dochodu) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 z pózn. zm.) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przekracza 30%,

     lub

 1. 2) na dzień złożenia wniosku masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy,
 • zawieszenie spłat kredytu oznacza, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej raty,
 • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty,
 • okres kredytowania wydłuża się o okres zawieszenia spłaty kredytu,
 • nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu.