Nasze analizy

to fachowe wsparcie które zwiększy szanse powodzenia Twojego projektu

 
 

Wiedza i doświadczenie

Wieloletnia działalność na rynku nieruchomości umożliwia nam wszechstronne rozpoznanie specyfiki branży w zmieniających się warunkach gospodarczych i w różnych segmentach. Kilkunastoletnie doświadczenie w finansowaniu nieruchomości komercyjnych oraz deweloperskich projektów mieszkaniowych plasuje nas w czołówce największych kredytodawców tego rynku a także wśród najbardziej kompetentnych doradców działających na rynku nieruchomości.


Zespół naszych specjalistów to gwarancja najwyższego poziomu usług, kompetencji i know-how. Tworzą go znawcy i praktycy bankowości, prawa i finansów ale także rynku nieruchomości i budownictwa, w tym:

  • rzeczoznawcy majątkowi, wywodzący się z dziedzin naukowych powiązanych z geodezją, ekonomią, budownictwem
  • inżynierowie budownictwa, posiadający wieloletnie doświadczenie w kierowaniu procesami budowlanymi
  • doradcy i analitycy rynku nieruchomości

W ramach prowadzonej dotychczas działalności przyczyniliśmy się aktywnie do stworzenia oraz bieżącego rozwoju międzybankowej bazy danych cen transakcyjnych nieruchomości, działającej pod nazwą AMRON przy Związku Banków Polskich.

Posiadamy znaczące doświadczenie w zakresie badania i analizy zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości w tym oceny i prognozowania ryzyka z nim związanego. Przeprowadzamy analizy zarówno deweloperskich inwestycji mieszkaniowych jak i projektów komercyjnych, w tym również inwestycji w gotowe obiekty komercyjne. Jesteśmy postrzegani jako wiarygodny i sprawdzony doradca na rynku nieruchomości, uznany i ceniony zarówno przez sektor budowlany jak i finansowy. Współpracowaliśmy z funduszami inwestycyjnymi (np. Skarbiec TFI Sektora Nieruchomości, City Living Polska), spółkami bankowymi (np. Bank DnB Nord Polska S.A., BRE Bank S.A., BRE Property Partner Sp. z o.o.) oraz podmiotami indywidualnymi.
Efektem naszej działalności badawczej i analitycznej są półroczne raporty, dotyczące aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce.

 

Zakres analiz

Realizacja projektu komercyjnego to proces długotrwały i wieloetapowy, wymagający dobrego przygotowania i wielu analiz. Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w następujących obszarach:


Wycena nieruchomości – gotowych inwestycji,  projektów w budowie, gruntów, portfeli nieruchomości

Monitoring procesu budowlanego i ocena budżetu inwestycji

Due Diligence - prawna i techniczna ocena inwestycji

Ocena projektów inwestycyjnych – ocena przedsięwzięć polegających na budowie, najmie lub kupnie / sprzedaży

Analizy projektu – strategie realizacji inwestycji -analizy scenariuszowe, projekcje finansowe, analizy wrażliwości, analizy highest & best use, SWOT, analizy wykonalności, opłacalności, biznes plany

Analiza rynku nieruchomości – badania rynkowe m.in. analizy stawek czynszu, cen sprzedaży i stóp kapitalizacji, popytu i podaży, analizy preferencji, lokalizacji i konkurencji

Wycena spółek celowych z branży nieruchomości

Weryfikacje umów towarzyszących projektom inwestycyjnym pod kątem zabezpieczenia interesów i ograniczenia ryzyka po stronie inwestora


Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia na różnych etapach realizacji projektów.

Departament Wycen i Analiz Rynku Nieruchomości
mBank Hipoteczny SA
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. 022 579 75 10
anna.antonczak@mhipoteczny.pl