Zielone listy zastawne

 

Grupa mBanku dąży do wspierania zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach swojej działalności, uwzględniając emisje dłużnych papierów wartościowych.

W tym celu przygotowaliśmy i opublikowaliśmy ramy dla emisji zielonych obligacji, czyli mBank S.A. Group Green Bond Framework. Zawiera on cele Grupy mBanku i zasady dla wspierania celów środowiskowych Unii Europejskiej oraz celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Sustainable Development Goals). Framework Grupy mBanku jest zgodny z zasadami dotyczącymi zielonych obligacji (Green Bond Principles - GBP), co zostało potwierdzone przez agencję Sustainalytics w wydanym przez nią dokumencie Second Party Opinion.

Green Covered Bonds Framework - summary

 

Green Bond Framework

 

Second Party Opinion

 

Green Bond Methodology

 

ESG rating - Sustainalytics

 

ESG rating - Morgan Stanley

 

Kontakt

 

mBank Hipoteczny S.A. 

 

e-mail: treasury@mhipoteczny.pl  


Wojciech Zdunkiewicz

Dyrektor Departamentu Skarbu

e-mail: wojciech.zdunkiewicz@mhipoteczny.pl 
tel. +48 515 163 187